Mapa stránok | Pridať do obľúbených | Odkazy 


Saló, alebo 120 dní Sodomy (Sal? o le 120 giornate di Sodoma)Kontroverzná a škandálna adaptácia de Sadových románov je zasadená do Talianska v období druhej svetovej vojny. Film bol nadšene prijatý revoltujúcimi intelektuálmi, ale zároveň zakázaný vo väčšine zemí Európy. Posledný Pasoliniho film patrí k najrozpornejším dielam nielen jeho samotného, ale celej svetovej kinematografie 70. rokov. V obnaženej podobe sa v ňom pretína niekoľko dobových trendov. Pasolini dospel k desivej vízii kulminujúceho násilia ako prejavu rúcajúceho sa fašistického panstva, avšak akúsi jej všeplatnosť chcel podporiť odkazom na škandálny román markíza de Sade 120 dní Sodomy. Film má rozmer podobenstva, istá typizácia postáv a ritualizácie diania nie je ovšem až tak objavná. Zatiaľ čo v Anglicku a vo Francúzsku bol uvedený, v Taliansku a Nemecku bol súdne zakázaný. V Taliansku so zdôvodnením, že spoločnosť ešte nie je natoľko vyspelá, aby mohla tomuto porozumieť. Producent filmu Alberto Grimaldi bol odsúdený k podmienečnému trestu a pokute.

Minutáž: 117 minút
Verzia: titulky

E-mail: info@kinanitra.sk Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SkCreated by StudioStyle.sk Hosted by: Syphon.sk